Polskie Centrum Samochodowych MMO

Edycja 1

TDU Lamborghini

Zwycięzca pierwszej edycji - Siwy 

Temat: dowolne zdjęcie